สน. 13 สำหรับการส่งระดับคะแนน
สน. 13 วิทยานิพนธ์ สำหรับรายวิชาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
สน. 41 สำหรับแก้ I
คู่มือการใช้งาน คู่มือการใช้งานระบบ
ผู้ดูแล PSU Passport ผู้ดูแลระบบบัญชีผู้ใช้ PSU Passport ของบุคลากร วิทยาเขตหาดใหญ่
ใช้งานได้ดีกับ
ประชาสัมพันธ์
หากผู้ใช้งานท่านใด ได้ทำการดาวน์โหลดข้อมูลเตรียมบันทึกระดับคะแนนจากระบบส่งเกรดผ่านเว็บ เวอร์ชันเก่าไปแล้ว รบกวนดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลเตรียมบันทึกระดับคะแนนใหม่อีกครั้ง ผ่านเวอร์ชันปัจจุบัน (ตัวที่กำลังใช้งาน ณ ขณะนี้) ก่อนดำเนินการอัพโหลดข้อมูลระดับคะแนนเข้าระบบ
ด้วยระบบนี้คุณสามารถ?
  • ดาวน์โหลดข้อมูลลงทะเบียน
  • ดาวน์โหลดข้อมูลเตรียมระดับคะแนนผลการเรียน
  • ส่งระดับคะแนนผลการเรียน
  • ตรวจสอบระดับคะแนนที่ส่งแล้ว